Njoftim

Kjo politikë është e vlefshme nga data 07 shkurt 2018


 Ky blog është një blog personal i shkruar dhe redaktuar nga unë. Për pyetje në lidhje me këtë blog, ju lutemi kontaktoni burimbekteshi@seobasics.info


 Ky blog pranon format e reklamimit me para, sponsorizime, futjeve të paguara te materialeve ose formave të tjera të kompensimit.

 Kompensimi i marrë mund të ndikojë në përmbajtjen, temat ose postimet e bëra në këtë blog, edhe pse unë do të mundohem që të jam sa më i drejtë në vleresimin e produkteve dhe do i zgjedh vetëm ato që mendoj se janë më të mirat. Kjo përmbajtje, hapësira reklamuese apo postimi nuk do të thotë se gjithëmonë do të identifikohet si përmbajtje e paguar ose e sponsorizuar.

 Pronari (ët) i/e këtij blogu kompensohet për të dhënë mendime mbi produktet, shërbimet, faqet e internetit dhe tema të tjera të ndryshme. Megjithëse pronari (ët) i/e këtij blogu merr kompensim për postimet ose reklamat tona, ne gjithmonë japim mendime, gjetje, besime ose përvoja të sinqerta për ato tema ose produkte. Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura në këtë blog janë thjesht të vetë blogerit/blogerëve. Kërkesat e produktit, statistikat, kuotat, cmimet ose përfaqësimet e tjera në lidhje me një produkt ose shërbim duhet të verifikohen me prodhuesin, ofruesin ose palën në fjalë.

 Ky blog nuk përmban asnjë përmbajtje që mund të paraqesë një konflikt interesi.

Blej Online Kosove -Porosit Fustana, Kepuca, Telefona,Ora,Rroba është pjesëmarrës në programin Amazon Services LLC Associates, një program reklamimi i degës i dizajnuar për të siguruar një mjet për faqet për të fituar tarifa reklamimi duke reklamuar dhe duke lidhur me Amazon.com.


Blej Online Kosove -Porosit Fustana, Kepuca, Telefona,Ora,Rroba është pjesëmarrës në Programin Affiliate AliExpress, një program reklamimi i degës i dizajnuar për të siguruar një mjet për faqet për të fituar tarifa reklamimi përmes reklamimit dhe lidhjes me AliExpress.com.

Ky blog është pjesëmarrës edhe ne programe tjera reklamuese të ngjashëme.Verejtje:  Ne asnje menyre ne nuk kemi lidhje me kompanite apo faqet e lartecekura per blerje online apo me ndonje institucione bankare ne Kosove apo nderkombetare, prandaj ne nuk japim pergjegjesi juridike e as morale, as per produktet e porositura nga ju,per cilesine apo sasine e tyre, e as per sherbimet bankare apo postare te shteteve perkatese !Kjo eshte thjeshte nje udhezues (guide) se si duhet te beni blerje online nga Kosova.


Kjo faqe është krijuar me ndihmën e aplikacionit te faqës tek http://www.disclosurepolicy.org